euroawk
the great outdoors

Oddelenie výstavby

 

Robert Zbyňovský
Oddelenie pre zmluvy a nájom
mobil:  0903 426 155
tel.: (00421 2) 591 049 24
e-mail: zbynovsky@euroawk.sk

 

Martina Majerová
Asistentka oddelenia výstavby
mobil: 0903 453 633
tel.: (00421 2) 591 049 16
e-mail: majerova@euroawk.sk

Dávid Matoušek
Zástupca pre Západné Slovensko
mobil: 0903 453 786
tel.: (00421 2) 591 049 45
e-mail: matousek@euroawk.sk

 

Adriana Muráňová
Zástupca pre Stredné Slovensko - Sever
mobil: 0911 118 214
e-mail: muranova@euroawk.sk

Branislav Močko
Zástupca pre Stredné Slovensko
Strážská cesta 8700/6
960 01 Zvolen
mobil: 0911 525 472
e-mail: mocko@euroawk.sk

 

Ervin Halász
Zástupca pre Východné Slovensko
Moldavská 8
040 11 Košice
mobil: 0903 733 695
e-mail: halasz@euroawk.sk